Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

สำนักงานปล้ด

ส่วนการคลัง

เว็บหน่วยงานราชการ

jobs-lmi-200p

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้253
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้260
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้513
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้3821
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด685700
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน

ระบบสมาชิกยินดีต้อนรับ..สู่..องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:42 น.

โครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว


วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว โดย พันตรี ผดุง ทิพย์วงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงาน นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตี้ย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วม จำนวน 40 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 06:36 น.
 
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจประชารัฐ ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:50 น.

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจประชารัฐ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจประชารัฐ นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่ายรายงาน โดย พันตรีผดุง ทิพย์วงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลโพนทอง โดยการลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และดูแล รักษา พัฒนาแหล่งน้ำ โดยมี จิตอาสา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วม จำนวน 100 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:47 น.
 
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 07:39 น.

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับ กศน. อำเภอเรณูนคร ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้จัดกิจกรรมประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น จังหวัดนครพนม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโพนทอง (ศส.ปชต.) โดย พันตรี ผดุง ทิพย์วงษ์  ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโพนทอง กล่าวรายงานต่อ นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอเรณูนคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศส.ปช. ทั้ง 8 ตำบลในอำเภอเรณูนคร  บุคลากรและนักศึกษา กศน. อำเภอเรณูนคร บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านดงมะเอก อสม. ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลโพยทอง เข้าร่วม 350 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:10 น.
 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:05 น.

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด โครงการเยาวชนโพนทองหัวใจสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พันตรีผดุง ทิพย์วงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นางเบญจวรรณ เฟืองตลบ หัวหน้าสำนักปลัด เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย การสร้างเยาวชนให้สามารถเป็นพลังแผ่นดิน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดี จะทำให้เด็กต้องการเป็นที่หนึ่งได้  โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพติด เข้ามาทำให้เกิดความกล้า รวมถึงรู้พิษภัยของยาเสพติด ที่จะส่งผลกับชีวิต ครอบครัว สังคมและอนาคตของเด็กและเยาวชนเอง นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วยังเห็นว่าการสร้างกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนให้โลกสีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เยาวชนต้นกล้าสีเขียวต้องรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น สร้างนิสัยในการดูแลสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัย ปราศจากภัยจากยาเสพติด เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับความอนุเคราะห์จาก วัดพระพุทธบาทวัดภูมโนรมย์ สถานีตำรวจภูธรเรรณูนคร อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบห้วยสิงห์ สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้ และมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 59 คน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ณ  จำนวน 22 คน ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:53 น.
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 08:15 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2


5  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยนายบุญทวี ยะไว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เรื่อง การบรรจุแผนพัฒนาสี่ปี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วม 21 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 07:39 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 26

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด

นายก อบต.โพนทอง

พันตรีผดุง  ทิพย์วงษ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

ตราสัญลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปฏิทิน

Previous Month December Next Month
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

หนังสือพิมพ์

กระทรวง

ขณะนี้เวลา

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017